Dự án FLC Quy Nhơn Lux City - FLC Group Tiến độ thi công FLC Lux City Quy Nhơn

Tiến độ thi công FLC Lux City Quy Nhơn

Cập nhật tiến độ thi công dự án FLC Lux City Quy Nhơn:

Tiến độ thi công ngày 06/11/2017


tien-do-flc-lux-city
Tiến độ ngày 6/11/2017

tien-do-flc-luxcity
Tiến độ ngày 6/11/2017

tien-do-flc-luxcityquynhon
Tiến độ ngày 6/11/2017

VÌ SAO CHỌN FLC QUY NHƠN
Hotline
097 92 97 444